/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Kwaliteitsjaarverslag Rail 2019

In dit Kwaliteitsjaarverslag Rail 2019 (verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement van de Raad van oktober 2007), staan de minimum kwaliteitsnormen voor de dienstverlening per rail verder omschreven.