/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Milieubeleidsverklaring

Keolis Nederland rekent het tot haar taak om zo verantwoordelijk mogelijk om te gaan met het milieu. Om dit vast te leggen, is een milieubeleidsverklaring opgesteld.

Deze kunt u hier lezen.

Keolis Nederland brengt haar beleidsverklaring ook in de praktijk. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid onder meer door diensten te ontwikkelen met een minimaal verbruik van grondstoffen, energie en ruimte. En gaan we verder dan het beperken van milieubelasting door uitstoot. Dankzij het toepassen van concepten als cradle-to-cradle behoort de recyclebare bus zonder uitstoot en opgebouwd uit herwinbare grondstoffen en herbruikbare onderdelen, binnenkort tot de technische mogelijkheden.

Bovendien initiëren we maatregelen die gericht zijn op het zo min mogelijk achterlaten van sporen in het milieu. Sterker nog: we streven zelfs naar een positieve footprint.

Wij werken hierbij actief samen met diverse partners, zowel op financieel als technologisch gebied.