/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Kwaliteitsbeleidsverklaring

Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht om die dienstverlening te leveren die is afgestemd op de wensen, verwachtingen en eisen van onze stakeholders (onze reizigers, de opdrachtgevers, onze medewerkers en aandeelhouder) en deze continue te blijven verbeteren.

Dit hebben we vastgelegd in een kwaliteitsbeleidsverklaring. Deze kunt u hier lezen.