Start landelijke campagne ‘Het OV is OK’

14-9-2020
Update 29 oktober 2020
In verband met de nieuwe coronamaatregelen en het stijgende aantal besmettingen in het land, is besloten deze campagne tijdelijk on hold te zetten. Wanneer de situatie het toe laat zal de campagne herstart worden. 

Met de campagne ‘Het OV is OK’ nodigt de ov-sector de reiziger opnieuw nadrukkelijk uit om te reizen met het openbaar vervoer. Vanaf maandag 14 september is deze multimediale campagne overal te zien. Een landelijke campagne voor het openbaar vervoer namens alle vervoerders is uniek en nog niet eerder vertoond. “Het is spannend, bijzonder, een landelijke campagne van echt alle ov-bedrijven hebben we nooit eerder gedaan maar is heel hard nodig, want de corona-crisis heeft zijn sporen achtergelaten in het openbaar vervoer" zegt Pedro Peters, voorzitter OV-NL, branchevereniging openbaar vervoer Nederland.
Tijdens de intelligente lockdown is het ov op verzoek van de rijksoverheid door blijven rijden als vitale sector. Met bijna lege treinen, bussen, trams, metro’s en veerponten hielden we Nederland mobiel. In een landelijke campagne van de rijksoverheid werden we opgeroepen alleen te reizen met het ov als dat strikt noodzakelijk was. Met als resultaat 90% minder reizigers. Toen de maatregelen in Nederland werden versoepeld mochten we ook weer meer reizigers verwelkomen in het openbaar vervoer. Tegelijk zorgen de aldoor geldende maatregelen zoals thuiswerken en online les volgen nog steeds voor minder reizigers dan vóór corona.

Peters: “Ook blijken veel mensen en bedrijven nog niet te weten dat ze weer van harte welkom zijn in het ov. Reden voor alle ov-bedrijven in Nederland om samen een landelijke campagne op te zetten. We willen graag dat mensen weer gaan ervaren hoe prettig en verantwoord het is om met het ov te reizen.”

Het licht staat op groen

Bij deze multimediale campagne ligt de focus op het inspireren van de reizigers om weer vaker met het ov te reizen voor verschillende doeleinden en ze te informeren over geldende maatregelen in het ov. Peters: “Met de medewerking van de reizigers en onder andere de onderwijsinstellingen, zoals het mondkapje dragen en zoveel mogelijk reizen buiten de drukke tijden, is het ons gelukt om verantwoord met het OV te reizen.”

Het groene sein staat centraal in de campagne. Het groene sein kennen we uit het verkeer. Een visueel herkenbaar element dat geen uitleg nodig heeft. Is het groen, dan is het OK. Dat groene sein zetten we in de campagne op plekken door het land waar we sociaal, recreatief of zakelijk weer naar toe kunnen en willen.

Toekomst

Het gemiddeld aantal reizigers in het ov zit nu tussen de 50% en 60%, met uitschieters naar 70%, van het aantal dat we normaliter vervoeren, waarbij de kosten gelijk zijn gebleven. Peters: “De toekomst laat zich niet voorspellen, maar met deze campagne willen we de reiziger laten zien dat het ov, ok is. Waar je ook naar toe gaat. Het kan met het ov”.