/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Privacyverklaring

Keolis Nederland hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen jouw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die door Keolis Nederland worden verzameld via telefoon, websitegebruik (klikgedrag), aanvraagformulieren, de Syntus app en op andere manieren vrijwillig verkregen persoonsgegevens, mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke grondslag). De grondslag die Keolis Nederlant hanteert voor het verwerken van persoonsgegevens is uw ondubbelzinnige toestemming (art 8, onder a, Wet Bescherming Persoonsgegevens). Daarnaast is Keolis Nederland gebonden aan de gedragscode “verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV bedrijven”, die is gedeponeerd door het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).
Keolis Nederland heeft de verwerking van persoonsgebonden gegevens gemeld bij het Meldingsregister van College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Cookies

Waarom moet ik de cookies accepteren?
Op de website van Keolis Nederland, Syntus Gelderland, Syntus Overijssel, Syntus Utrecht en Twents worden bezoekgegevens bijgehouden als bezoekers de cookies accepteren. Met deze gegevens past Keolis Nederland de website zodoende aan om de ervaring en het gebruik van de website voor de bezoekers te kunnen optimaliseren. 

Keolis Nederland kan zo zien hoe vaak bepaalde pagina’s zijn bezocht, door welk type apparaat en hoe lang bezoekers bepaalde pagina’s bezoeken. Door minder goed bekeken pagina’s te optimaliseren kan een bezoeker het gebruik van de website beter ervaren. 

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van jouw computer opslaat. Het wordt niet gebruikt om privégegevens op te slaan. Dit maakt het gebruik van de cookies veilig en voorkomt dat jouw gegevens gebruikt worden voor e-mail en/of marketing acties. Keolis Nederland zal jouw gegevens niet verkopen of op een andere manier ter beschikking stellen aan derden. Het zorgvuldig behandelen en beveiligen van de persoonsgegevens op de website vindt Keolis Nederland van essentieel belang.

Hoe verwijder ik een cookie?
De cookies kun je in de instellingen van jouw browser verwijderen.

Waarvoor gebruikt Keolis Nederland jouw gegevens?

 • Om overeenkomsten te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en abonnementen.
 • Om te kunnen reageren op jouw vraag, suggestie, klacht.
 • Om gevonden voorwerpen te kunnen retourneren. 
 • Wanneer je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. 
 • Wanneer je akkoord bent gegaan / hebt gegeven met de gebruiksvoorwaarden van bepaalde producten, diensten, acties, enquêtes of een prijsvraag. 
 • Wanneer je akkoord bent gegaan / hebt gegeven voor het versturen van gepersonaliseerde en gerichte marketing uitingen via de Keolis App.
 • Wanneer je akkoord bent gegaan / hebt gegeven voor het versturen van reisinformatie zoals omleidingen en storingen via de Keolis App.

Welke gegevens verwerkt Keolis Nederland?

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Respondentnummer
 • Klantnummer, kaartnummer, formuliernummer
 • Soort abonnement/product, ingangsdatum, wervingskanaal, duplicaathistorie, OV-chipkaart chipnummer
 • Klachtgegevens, restitutie, verloren/gevonden voorwerpen
 • Transactiegegevens Syntus reizen, waaronder check-in en check-out gegevens
 • Gegevens m.b.t. lopende/verrichte transacties en additionele gegevens als navigatiegegevens, opgevraagde publicaties/brochures
 • Gegevens uit rechtstreeks contact
 • Financiële gegevens, bank/giro rekeningnummer, betaalwijze, verrichte betalingen
 • Contactgegevens werkgever (indien je een abonnement hebt via jouw werkgever)
 • Rekeningnummer, betaalwijze en debiteurengegevens
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van de Keolis App

Wanneer gebruikt Keolis Nederland jouw gegevens?

 • Indien je een abonnement hebt aangeschaft en om uitvoering te kunnen geven aan deze overeenkomst.
 • Om bij gevonden en verloren voorwerpen zorg te kunnen dragen voor een goede afhandeling en terugbezorging.
 • Om jouw vragen, suggesties en klachten te kunnen beantwoorden.
 • Om over belangrijke ontwikkelingen binnen onze producten/diensten te kunnen communiceren.
 • Om je over nieuwe producten en diensten van Keolis Nederland te kunnen informeren.
 • Om commerciële aanbiedingen te kunnen doen.
 • Voor marktonderzoek, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van algemene strategie.
 • Voor de gebruikelijke financiële activiteiten bij de verkoop van producten/diensten (factureren, innen, crediteren, vordering via derden, intern beheer).
 • Bij gegevensverwerking voor directe marketingdoeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen activiteiten van Keolis Nederland (eventueel met samenwerkende partners voor gezamenlijke aanbiedingen) met (ex-)reizigers en respondenten. Hieronder wordt mede verstaan het vaststellen van transacties en interesses rechtstreeks verkregen van (ex-)reizigers en respondenten.
 • Voor het onderhouden van contacten met debiteuren en het verwerken van gegevens van (ex-)reizigers om te kunnen communiceren in het kader van de werking van en het doen van uitkeringen bij een loyaliteitsprogramma.
 • Bij de behandeling van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; uitvoering of toepassing van andere wetten.
 • Bij het uitvoeren van debiteurencontrole ten behoeve van opdrachtverwerking en verkoopondersteuning.
 • Bij verantwoorde uitoefening van bedrijfsdoelstellingen van Keolis Nederland.

Keolis app:
 • Het toekennen en inwisselen van Keolis punten (t.b.v. het spitsmijdprogramma).
 • Het geven van gepersonaliseerde reisadviezen.
 • Het informeren over relevante reisinformatie zoals omleidingen of storingen.
 • Het doen van persoonlijke aanbiedingen.
 • Het uitvoeren van analyses voor Keolis Nederland.

Het bewaren en beveiligen van jouw gegevens

De verzamelde gegevens worden conform de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (art 13 Wbp) op een adequaat en passend niveau beveiligd. Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de verwerking van de hierboven genoemde doeleinden. Willekeurige medewerkers en derden hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden door Keolis Nederland op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden. Dat betekent dat deze gegevens nooit aan derden worden verkocht en er geen doorgifte plaatsvindt van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Het kan zijn dat Keolis Nederland in sommige gevallen persoonsgegevens dient te verstrekken op grond van wet- en regelgeving. Keolis Nederland houdt zich hierbij aan de verplichtingen en aan de eisen die door de Wbp hieraan worden gesteld.

Cameratoezicht in voertuigen

In veel voertuigen van Keolis Nederland zijn camera’s geïnstalleerd. Deze zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van onze medewerkers, reizigers en bescherming van eigendommen te verhogen. De beelden worden slechts een korte termijn bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daar geen aanleiding toe is. Bij een incident kunnen de camerabeelden binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit.

Gegevens wijzigen

Keolis Nederland vindt dat de controle over jouw persoonsgegevens bij je moet liggen. In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee jij jezelf kunt afmelden voor de email communicatie vanuit Keolis Nederland. Ook kun je via ‘mijn Syntus’ jouw persoonsgegevens aanpassen. Je hebt te allen tijde het recht op inzicht in jouw gegevens. Je kunt Keolis Nederland verzoeken om een overzicht te verstrekken van jouw verwerkte persoonsgegevens. Indien jouw persoonsgegevens onjuistheden bevat, onvolledig zijn of anderszins in strijd met het wettelijk voorschrift, heb je het recht om Keolis Nederland te verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Via www.mijnov-chipkaart.nl kun je jouw reisgegevens inzien.

Contact

Je kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice wanneer je:
 • Vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Vragen, opmerkingen of klachten heeft over het privacybeleid van Keolis.
 • Wilt dat Keolis Nederland jouw persoonsgegevens verwijdert, omdat je niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. 
 • Keolis Nederland heeft een privacy officer die goede naleving van de privacyspelregels door Keolis Nederland bewaakt.