/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Keolis Nederland besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Keolis Nederland.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keolis Nederland openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als je meer informatie wilt, kun je een e-mail sturen naar [email protected].

Prijswijzigingen voorbehouden

In diverse gedrukte communicatie-uitingen van Keolis Nederland noemen en beschrijven wij onze vervoerbewijzen. Omdat wij jou zo volledig mogelijk willen informeren, noemen we waar mogelijk het tarief en de voorwaarden geldend voor het moment van drukken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Over wijzigingen in de prijs en/of de voorwaarden communiceren wij tijdig via onze websites of door vervanging van de betreffende uiting.

Abonnementsadvies voorbehouden

Via onze reisplanner is het ook mogelijk om bij het door jou gekozen traject een abonnementsadvies op te vragen. De getoonde adviezen en prijzen worden met de grootst mogelijk zorg samengesteld en werken we continue aan verbetering van het getoonde abonnementsadvies. Toch is het mogelijk dat een advies niet de juiste prijzen en/of producten toont. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie van het getoonde abonnementsadvies. Twijfel je over de juistheid van het advies? Neem dan contact op met onze klantenservice.