Actievoorwaarden bedankt-campagne

 • De actietermijn loopt van 22 april 2019 tot en met 19 mei 2019;
 • De winnaar wordt willekeurig getrokken uit alle deelnemers;
 • Winnaars krijgen uiterlijk 31 mei 2019 bericht; 
 • Een deelnemer kan slechts eenmaal meedoen aan de actie;
 • Met winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen door Keolis Nederland;
 • Keolis Nederland kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Hiervan wordt geen melding gemaakt;
 • Via akkoord op inschrijving van de nieuwsbrief geeft de deelnemer uitsluitend toestemming aan Keolis Nederland om de deelnemer op de hoogte te houden van de campagne en/of ander relevant nieuws, acties en reisinformatie via email;
 • Deelnemers, die aantoonbaar misbruik maken van de actie, worden van deelname uitgesloten;
 • Keolis Nederland behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten, te beĆ«indigen of deelname door personen te weigeren;
 • Keolis Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten;
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer alle voorwaarden te kennen en ermee akkoord te gaan;
 • In de gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Keolis Nederland;
 • De uitslag is bindend en er wordt niet over gecorrespondeerd.